הודעות ללקוחות

לקראת הסגר – מצ"ב ריכוז מענקים נפוצים, וקישורים

24 ספטצבר 2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות: עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020 ;  עבור מאי-יוני 2020 עד 15.11.2020

מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה: עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020 ;  עבור מאי-יוני 2020 עד 25.11.2020

מענק הוצאות לעסק קטן ומענק לעסק חדש: עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020 ;  עבור מאי-יוני 2020 עד 16.11.2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית: עבור מרץ-אפריל 2020 עד 15.11.2020

מצ"ב קישור לאתר של רשות המסים, המרכז את כל המענקים וכן הסברים למענקים: 
https://govextra.gov.il/taxes-corona

מענק עידוד תעסוקה, מצ"ב קישור נפרד: 
https://govextra.gov.il/ies/employers-grant/homepage

פתח

הנחות בארנונה לעסקים

16 ספטצבר 2020

פורסם כי עסקים מסויימים יכולים לבקש פטור מארנונה (למעשה הנחה של 95%), 

בכל פעם לחודשיים הבאים, מראש, בתנאים הבאים: 

מי שביקש, ונמצא זכאי, למענק הוצאות קבועות, בחודשיים הרלוונטיים, כפי שכתבנו בעבר (כיום, ירידה של 40% במחזור לעומת התקופה המקבילה ב- 2019). 

יש להגיש בקשה להנחה מארנונה באתר "הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים", או דרך קישור מהאתר של משרד הפנים, למלא את הפרטים הנדרשים שם, ולהמתין לתשובה.  

פתח

מענק עידוד תעסוקה -
סיוע נוסף לעסקים בגין משבר הקורונה

20 יולי 2020

נפתחה האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה. ניתן להגיש את הבקשות תוך 60 יום מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד).

נכון לעכשיו, עדיין לא נפתחה אפשרות עבור משרדי רואי החשבון להגיש זאת, ולכן על המעסיקים להגיש בעצמם.

מצ"ב קישור לאתר בו ניתן להגיש, וכן הסברים:

https://govextra.gov.il/ies/employers-grant/homepage

מזכירים שוב (מתוך המכתב הקודם):

נקבע כי בתוך 21 יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד וכן יבוצע התשלום על ידי רשות המסים או באמצעות משרד אחר שיקבע שר האוצר, לכן חשוב שפרטי החשבון הבנק בתיק הניכויים שברשות המסים יהיו מעודכנים. מי שלא בטוח שחשבונו מעודכן, נא לשלוח אלינו צילום שיק מבוטל, כדי שנעדכן.

בעת הגשת הבקשות לקבלת המענק, המעסיקים יידרשו להיכנס לאתר ייעודי של לשכת שירות התעסוקה, למלא את פרטי העובדים המזכים באמצעות טופס מקוון או באמצעות קובץ אקסל.

להלן מספר דגשים חשובים למילוי הטופס המקוון או קובץ האקסל – מתוך הנחיות לשכת שירות התעסוקה:

שימו לב, סדר העובדים בקובץ האקסל יכול להיות משמעותי: הזכאות שלכם למענק תבחן על בסיס הגידול הרלוונטי במצבת העובדים שלכם והסדר שבו תזינו את פרטי העובדים. לדוגמה, אם הגידול הרלוונטי (במסלול שבחרתם) הוא גידול של שמונה עובדים, רק שמונת העובדים הראשונים שתדווחו עליהם יילקחו בחשבון בבדיקת זכאותכם.

השם הפרטי של העובד ושם משפחתו של העובד צריכים להיות נאמנים לשם העובד המופיע במרשם האוכלוסין.

מספר תעודת הזהות של העובד צריך להיות מספר בן 9 ספרות, כולל  ספרת ביקורת. אין להזין לוכסן או מכף.

תאריך החזרה או הקליטה של העובד צריך להיות מוזן בפורמט של dd/mm/yyyy.

עבור מספר שעות העבודה שהעובד עבד בחודש בגינו מתבקש המענק יש להזין מספר חיובי.

מספר הטלפון של העובד צריך להיות מספר בן 10 ספרות. יש להזין ספרות בלבד.

כתובת המייל של העובד צריכה להיות כתובת מייל במבנה תקין.

בעמודה "סוג העיסוק של העובד" ניתן לבחור עיסוק מתוך רשימה נפתחת.

* שימו לב טופס מקוון או קובץ אקסל שהנתונים בו לא יוזנו על פי ההוראות לא ייקלט במערכת."

להורדת האקסל הייעודי של לשכת שירות התעסוקה שנועד לסייע באיסוף פרטיהם של "עובדים מזכים" ולחסוך את הצורך בהזנה ידנית של פרטי העובדים בטופס לחצו כאן.

להורדת דף הנחיות של לשכת שירות התעסוקה להזנת פרטים באקסל ובטופס המקוון לחצו כאן.

להורדת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020 לחצו כאן.

 

פתח

סיוע נוסף לעסקים בגין משבר הקורונה

12 יולי 2020

הממשלה הכריזה על  תוכנית  סיוע נוספת. נדגיש, שהתוכנית טרם עברה אישור או חקיקה, וכמובן  שטרם פורסמו הנחיות האם וכיצד להירשם באתר.  כשיוחלט – נפרסם לכם,  כתמיד.

עיקרי התוכנית:

1.      דמי אבטלה ישולמו עד יוני 2021, או עד  ירידת האבטלה מתחת ל- 10% במשק.

2.      יבוטלו 5 ימי המתנה בתחילת האבטלה.

3.      תקופת  האכשרה  לזכאות לאבטלה, תהיה 6 חודשים במקום  12 .

4.      ימשיך תשלום כפל קצבאות (למשל:  קצבת אבטלה + קצבת נכות).

5.      מענק  הסתגלות  לבני 67 ומעלה שפוטרו, בסך עד 4,000  ₪ לחודש, עד לדצמבר  2020.

6.      מענק סיוע  מיידי לעצמאיים  (הובטח עוד השבוע), לעצמאי או בעל שליטה שקיבל מענק קודם , הסכום שישולם עד 7,500 ש"ח.

7.      עצמאיים שהכנסתם השנתית 640,000 ₪ (כ- 53 אלף לחודש), שהמחזור ירד ב- 40%  לפחות, יקבלו אחת לחודשיים, עד יולי 2021, מענק בגובה 70% מהכנסתם, עד 15,000 ₪  למענק.

8.      עסקים  מתחת למחזור זה, שירדו ביותר מ- 40%  מהמחזור, יקבלו מענק נמוך יותר, מדורג.

9.      עסקים מעל מחזור זה, שירדו בהתאמה, יקבלו מענק מוגדל עד 15% מהמחזור, ועד 500   אלף ₪.

10. עסקים חדשים שנפתחו בינואר-פברואר 2020  שעד כה לא היו זכאים, יקבלו מענק  פעם בחודשיים, בסכומים שונים  לעוסק פטור או מורשה.

11. מי שמחזורו ירד לפחות ב- 60%, יקבל מענק החזר ארנונת עסקים עד יוני 2021.

12. שיפור בתנאי קבלת  הלוואות בערבות המדינה- למי שיגיש בקשה.

13. ניתן יהיה למשוך כספי קרן השתלמות בפטור ממס, גם אם עדיין לא  צברו  שש שנות ותק  מהפתיחה.

14. חיילים משוחררים יוכלו למשוך חצי מהפיקדון, גם אם טרם חלפו חמש שנים מהשחרור.

שוב –  הנושאים טרם אושרו בחקיקה, ולא נקבעו דרכי הרשמה.

ולהזכירכם: טרם נפתח האתר למענק על החזרות שכירים לעבודה.  הובטח ל- 15.7.20.

פתח

דחיית הגשת בקשה למענק לבעלי שליטה

17 מאי 2020

האפשרות להיכנס לאזור האישי ולבקש מענק עבור בעלי שליטה, נדחה שוב,

והפעם  ל- 22.5.20       (לא סופי…..).

מניסיוננו, עדיף לא להיכנס  בימים הראשונים.

הלחץ על האתר גדול, ולעיתים מתגלים באגים שהרשות צריכה לתקן.

עדיף להירשם כשבוע לאחר מכן.

פתח

רישום למענק השתתפות בהוצאות קבועות – חברה / שותפות / עצמאי / מלכ"ר

17 מאי 2020

נפתחה האפשרות להגשת בקשה למענק – השתתפות בהוצאות קבועות

שימו לב, בעלי מחזור עד 300 אלף ש"ח בשנת 2019, קיבלו פעימה זו יחד עם הפעימה השניה, ולכן אין צורך להכנס ליישום החדש שנפתח היום.

הגשת בקשות למענק על ידי בעלי שליטה שכירים עוד לא נפתחה

המלצתנו אם ניתן לחכות מספר ימים להגשה – בהגשות קודמות היו באגים בימים הראשונים וחלק מההגשות לא התקבלו, או שלא ניתן היה בכלל להיכנס לאתר, או באגים אחרים.

נכנסים בקישור הזה:

https://www.gov.il/he/service/grant-for-corona-period-3

באתר הזה רשומים כל התנאים לקבלת מענק, וכן יש כפתור להגשת בקשה.

כמו כן, מצ"ב אתר עם שאלות ותשובות בנושא המענק:

https://www.gov.il/he/Departments/faq/faq-corona-3

 

פתח

דיווח על חזרה מחל"ת, ומענק לבני 67 ומעלה‎‎

22 אפריל 2020

הדיווח למוסד לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה על החזרה לעבודה ועל הפסקת זכאות לדמי אבטלה

הודעת העובד ללשכת התעסוקה:

העובד מדווח ללשכת התעסוקה על הפסקת החל"ת או על ביטולה (פחות מ-30 ימים רצופים ללא שכר) ועל החזרה לעבודה, כדי שלשכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי אישורי אבטלה שגויים.

להודעת לשכת התעסוקה לחצו כאן

הודעת העובד או המעסיק למוסד לביטוח לאומי:

המוסד לביטוח לאומי פרסם באתר אפשרות לדיווח מקוון של העובד על הפסקת החל"ת בטופס דיגיטלי ללא צירוף מסמכים (עדכון תאריך חזרה לעבודה).

להוראות באתר המוסד לביטוח לאומי לחצו כאן

הארכת חל"ת

למען הסר ספק, כל עוד העובד שנמצא בחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה לא חזר לעבודה, אין צורך לדווח למוסד לביטוח לאומי או ללשכת התעסוקה על הארכת החל"ת בכל תקופת המשבר.

להודעת המוסד לביטוח לאומי לחצו כאן

סיום הקלות בקיצור תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה

בתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 נקבע כי מי שפוטר או הוצא לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה החל מיום 1.3.2020 ועד יום 19.4.2020, זכאי לתקופת אכשרה מקוצרת לתביעה לדמי אבטלה וזכאי למחצית מימי האבטלה.

לתשומת לב – החל מיום 20.4.2020 וכל עוד לא הותקנו תקנות חדשות – כדי להיות זכאי לדמי אבטלה יש לצבור 12 חודשי עבודה מתוך 18 חודשי עבודה (לא חייבים להיות רצופים), כמפורט בחוק הביטוח הלאומי.

מענק לבני 67 ומעלה

אם אתם עונים כן על 3 השאלות האלה, תגישו בקשה למענק:

  1. הפסקתם לעבוד בין ה-01.03.20 ל- 19.04.20 בעקבות הקורונה?
  2. עבדתם כשכירים לפני כן לפחות 3 חודשים?
  3. ההכנסה שלכם מפנסיה נמוכה מ-5,000 ש"ח או שאין לכם הכנסה מפנסיה?

בקשה למענק ניתן להגיש בקישור הזה>> https://forms.btl.gov.il/Form/Fill/Avtala67

שימו לב, אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה ואין צורך לצרף אישור מעסיק או אישור על פנסיה.
לעזרה ובירורים ניתן לפנות למוקדי השירות של ביטוח לאומי:

מוקד הייעוץ לאזרח הוותיק 9696* או למוקד הטלפוני 6050*

כל הנ"ל נכון לרגע כתיבת המכתב, ועלול להשתנות בכל עת.

בברכת בריאות וצליחה מהירה של המשבר

פתח

עידכוני קורונה

12 אפריל 2020

כידוע, תקופה חריגה עוברת על כולנו, ואנו דואגים כתמיד לעדכן בהתפתחויות בהקדם האפשרי. להלן עדכונים נוספים:

מענק לעצמאים (הפעם כולל בעלי שליטה) – פעימה שנייה

שימו לב: התנאים שרשומים כאן הם רק הסכמות במשרד האוצר, ועדיין כפופות לאישור הממשלה, ולכן עדיין לא סופיים.

בנוסף – עוד לא הוחלט אם יש להירשם שוב, או לא.

אלה התנאים החדשים הצפויים (בסוגריים – התנאים של המענק הראשון):

1. הכללת שכירים בעלי שליטה (לעומת עצמאים בלבד) – טרם נקבעו תנאים או צורך ברישום.
2. שיעור המענק יוגדל ל-70% מהרווח החודשי הממוצע (לעומת 65%)
3. הגדלת המענק המקסימלי לסכום של 10,500 שקל (לעומת 6,000 ש"ח)
4. הגדלת תקרת הרווח המזכה במענק ל-1 מיליון שקל בשנה (לעומת 240 אלפי ש"ח)
5. ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית (לעומת שלילת הזכאות במקרה שסך הכנסות משק הבית מעל 340 אלפי ש"ח)
6. הרווח החודשי הממוצע יקבע לפי שנת 2018 או שנת 2019 (לעומת שנת 2018 בלבד)

(שלושת הסעיפים הנ"ל מגדילים בצורה משמעותית את הסיכוי לקבל מענק) 
7. ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני (לעומת בדיקת מרץ-אפריל)

לאור זאת, למעלה מ-600 אלף עצמאים צפויים להיות זכאים למענק.

מענק עבור ילדים:

הביטוח הלאומי היה אמור להפקיד את המענק היום, יום ראשון 12.4.
בידקו שנכנס לכם הכסף לחשבון הבנק, לפי התנאים הבאים:

המענק בסך 500 ש"ח ישולם עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18 (שזכאי לקצבת ילדים בחודש אפריל).

אין צורך להירשם, המענק אמור לעבור אוטומטית.

המענק ישולם לכל היותר עבור 4 ילדים למשפחה:

• ילד אחד – 500 ₪
• שני ילדים – 1,000 ₪
• שלושה ילדים – 1,500 ₪
• ארבעה ילדים ומעלה – 2,000 ₪

התנאים:

1. המענק ישולם לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים .

2. באתר השירות האישי עדיין רשום שהמענק ישולם ב-13.4, אבל לשכת רואי חשבון הצליחה להקדים את התשלום ליום ראשון ה-12.4.

3. מי שיש לו חוב – המענק ישולם לו במלואו, ללא הפחתת החוב.

4. ילדים שיוולדו עד ה-15.4 (כולל), זכאים לקצבת ילדים עבור חודש אפריל ולכן זכאים למענק. המענק עבורם ישולם בהמשך, לאחר קליטתם במערכת.

5. ילדים שימלאו להם 18 בחודש אפריל זכאים למענק.

הממשלה נערכת לתשלום המענקים גם לאזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות, הבטחת הכנסה ומזונות. 
מועדי התשלום למענקים אלה יפורסמו בהמשך.

פתח

עידכוני קורונה

25 במרץ 2020

האריכו את תקופת הרישום לאתר שרות התעסוקה של עובדים שיצאו לחל"ת: כל מי שיירשם עד 31.3 (ולא רק עד 26.3 ), יקבל ותק רטרואקטיבי כבר מ- 15.3.20 ,- עודדו את העובדים להירשם מיד  כשקיבלו מכם מכתב יציאה לחל"ת.

לגבי מענק לעצמאיים – מסתובבות הרבה שמועות ברשתות החברתיות. נמתין עד שיוציאו הנחיות + טפסים, ונעדכן, כמובן.

מי שרוצה לקבל הלוואה בערבות המדינה,  אפשר לפנות לסניף "מעוף" הקרוב אליכם,       או להוריד טפסים ולמלא לבד. בנתונים שתצטרכו-   אנו כאן לעזרתכם.

עובד שיוצא לחל"ת, ויש ברשותו רכב צמוד,  אנא שילחו לנו הודעה שהרכב הוחזר למעסיק בתקופת החל"ת  (ממילא, אין כמעט נסיעות כעת), כדי להימנע מהצורך לזקוף שווי רכב בגין תקופה זו.

לגבי עובד שיוצא לחל"ת, המעסיק מפסיק לשלם לקרן/פנסיה/ביטוח.  אבל, הרצף הביטוחי נשמר אוטומטית: בקרן פנסיה העובד הופך מ "עמית פעיל" ל- "עמית מבוטח",  וממשיך להיות מבוטח, במשך חמישה חודשים, ולאחר מכן (נקווה שלא נגיע לזה….) יכול לבקש להמשיך כך.
בביטוח מנהלים, לעומת זאת, הרצף הביטוחי נמשך שלושה חודשים,  והעובד יכול לפנות לאחר מכן לבקש להמשיך להיות מבוטח.

בבריאות

פתח

הוצאת עובדים לחל"ת קורונה

22 במרץ 2020

תזכורת לגבי הפעולות לביצוע:

לשלוח מייל  למי שבמשרדנו מטפלת בהכנת המשכורות עם שמות ותאריכי יציאה.

אנו נכין ונשדר טופס בל 100 למוסד לביטוח לאומי.

למסור לעובד מכתב חל"ת בנוסח שהפצנו לכם  בשבוע שעבר.

כל עובד חייב להירשם באינטרנט באתר של שרות התעסוקה. יש לעודד העובדים להירשם מיידית, כי אז יקבלו וותק רטרואקטיבית מ- 15.3.20.

לאחר כשלושה ימים (הערכת זמן קליטת הקובץ ע"י בל)- העובד צריך להירשם גם לחל"ת  באתר ביטוח לאומי (אין צורך בטופס 1500/1514).

העובדים בחל"ת יפסיקו לקבל מכם משכורת,  ותלושי משכורת מרץ יכללו עבודה לתקופה היחסית,  כפי שתמסרו לנו.

להזכירכם: שרות זה ניתן לכם, לקוחותינו, בחינם וללא כל תשלום.

בתקופת החל"ת אין לשלם  בגין העובדים פנסייה או סוציאלית, ולמי שמקבל דמי אבטלה גם לא משלמים דמי ביטוח לאומי עבורו.


הערות נוספות

שכירים בעלי שליטה (=בעלי מניות) בחברה שלהם לא זכאים לקבל דמי אבטלה. עדיין אין שינוי בכך.

המענק (הדל, והסימלי) שהוצע לעצמאיים, עדיין בשלבי  הכנת טפסים, ואין התקדמות בנושא.

              רק בריאות!

פתח

עדכוני קורונה

18 במרץ 2020

1. חשוב- רשות המיסים עידכנה שדחיית המע"מ לחודש אפריל, ל- 27.4.20  היא רק  למי  שמדווח דו-חודשי, 1-2/20, (עסקים קטנים).  

מי  שמדווח חד-חודשי, רק בגין פברואר, ומי שמדווח מע"מ  מקוון – תאריך התשלום הוא  26.3.20  (דחייה של שלושה ימים בלבד). 

פנקסי מע"מ שהוכנו במשרדנו, נשלם במועד זה, כדי להימנע מקנס, אלא אם תבקשו לדחות. 


2 מענק לעצמאיים – טרם פורסמו הוראות מדוייקות אך לפי מה שמסתמן, עצמאיים יוכלו לקבל ממס הכנסה עד 6,000 ₪ בתנאים הבאים:

א. הבדיקה היא לפי שומת מס 2018. מי שהחל לפעול כעצמאי לאחר מכן, 2019/2020, לא יקבל  כלום.

ב. מחזור עד 300,000 ₪ בשנת 2018.

ג. רווח, לאחר הוצאות, עד 150,000 ₪.

ד. המענק יהיה עד מחצית מההכנסה החודשית הממוצעת, אך לא יותר מ- 6,000 ₪.

ה. לא ברור לנו אם מענק זה איננו,  חלילה, הכנסה חייבת במס….

ו. רשות המיסים תקים קישור באינטרנט שבה כל עצמאי שעונה על התנאים הנ"ל יגיש בקשה, ולא דרך משרדי רואי חשבון.


3. בהוצאת עובדים לחל"ת, כדי שיקבלו דמי אבטלה, הם צריכים להירשם כל אחד בעצמו, באתר ביטוח לאומי. המעסיק צריך לתת לעובד מכתב יציאה  לחל"ת- 
נכין עבורכם דוגמה, (בקובץ נפרד) כדי שלא תצטרכו להתעסק בכך.

כמו כן, לגבי כל עובד שתרשמו לנו שהוא יוצא לחל"ת, ומאיזה תאריך, 

נכין ונשדר ישירות לביטוח לאומי טופס בל 100 , כנדרש, כאשר תוכנת מיכפל תסיים לעדכן טופס זה.  צפוי בימים הקרובים.

ביטוח לאומי הודיע, כרגע, שביטל את דרישתו לטופס 1500/1514, לאור המצב.

אין לנו כוונה להרוויח מהמצב- וירוס הקורונה קשה גם כך, לכולנו, ולכן את כל הנ"ל נכין עבורכם, לקוחותינו, ללא תשלום.


4. עמותות וחל"צ– מועד הדיווח של שנת 2019 נדחה ל- 31 ביולי 2020.

 

5. אישור  ניכוי במקור לעסקים,  שתוקפם פג ב- 31.3.20  הוארכו אוטומטית בחודש 

עד 30.4.20.  


6. גם תשלומי ביטוח לאומי של אפריל, ב- 16.4.20,  צפויים להידחות. טרם נקבע למתי.


7. הודיעו על הקלת האפשרות לקבל הלוואות בערבות המדינה.  הריבית השנתית הצפויה: 3.25%.   זיכרו שהלוואות צריך להחזיר…

אפשר לפנות באינטרנט לסניף "מעוף" הקרוב.  


 

                                                                                רק בריאות!

פתח

קנס לעצמאיים שלא הפקידו לקרן פנסייה

01 ספטמבר 2019

המכתב מיועד לעצמאיים בלבד

כזכור, ובהתאם למכתבנו מהעבר, עצמאיים חייבים להפקיד עבור עצמם לקופת גמל

לקצבה/ קרן פנסיה, כפוף למגבלת גיל והכנסות.

החוק החל ב- 2017, אבל אז טרם הטילו קנסות, ובהמשך יש סיכון בקבלת חיוב  מהמרכז

לגביית קנסות, בסך 500 ₪ לשנה.

לאחרונה, עצמאיים החלו לקבל תזכורות מהם, וניתן להפקיד את ההפרש הנדרש, ולהודיע להם,

כדי להימנע מהקנס המיותר.

פתח

אישור ניהול תקין לשנתיים

21 במאי 2019

                       המכתב מיועד לעמותות/ חל"צ

רשות התאגידים – רשם העמותות, הודיעה שמעכשיו, יינתן אישור "ניהול תקין" לשנתיים,

במקום לשנה בכל פעם, דבר שמהווה הקלה אדמיניסטרטיבית.

האישור לשנתיים יינתן לעמותה ש:

1.  היה לה אישור ניהול- תקין ללא הערות בחמש השנים הקודמות.

2.  אישורי ניהול תקין הונפקו בזמן, כלומר המסמכים לא הוגשו באיחור ע"י העמותה.

3.  העמותה לא הייתה בהליך של "תיקון ליקויים" בחמש השנים האחרונות.

נוסיף שקבלת אישור לשנתיים לא פוטרת את העמותה/חל"צ  מהגשת דיווח שנתי

(דוח' כספי, פרוטוקול אסיפה שנתית, דוח' מילולי, דוח ועדת ביקורת) בכל שנה,  וזה יהווה תנאי

להמשך תוקף האישור  לשנתיים.

פתח

הוצאה מוכרת עבור פירות וירקות

21 מרץ 2018

עדכון במס הכנסה קובע שמעכשיו, בנוסף לקניות למשרד של קפה ועוגיות (המוגדרים: כיבוד קל , ) ניתן יהיה לתבוע הוצאות גם בגין פירות וירקות ( במסגרת עידוד מוצרים בריאים , ) אלא שבשל המחיר הגבוה, יוכר רק חלק מההוצאות.

כמה? שוב, מילת המפתח היא סבירות, ביחס למספר העובדים, והלקוחות המבקרים.

נזכור, שההוצאה מוכרת מבחינת מס הכנסה, אך אין לתבוע מע”מ בגין פירות וירקות טריים .

נצלו את ההטבה, ותתחילו ליהנות.

בכבוד רב
פרוינד את פרוינד
רואי חשבון

פתח

הטבת מס לשכירים

10 באוקטובר 2016

לידיעת השכירים, לא רק עצמאיים, אלא גם שכירים יכולים לקבל הטבת מס על הפקדה לקופות גמל וביטוח חיים:

לגבי חלק המשכורת שאין מפרישים עליו לפנסיה, כגון: שווי רכב, נסיעות, הבראה וכד’.
הנושא רלבנטי רק למי שמגיע למס בתלוש המשכורת.
ניתן להפקיד עד 16% מההכנסה הלא מבוטחת (=ללא פנסיה), עד תקרה של 104,400 ₪,  כלומר עד הפקדה של 16,704 ₪ = 16% X 104,400 ₪ לשנה.
לדוגמא: שכר שנתי 180,000 ₪ , מתוכו 40,000 ₪ הם שווי רכב, ניתן להפקיד 6,400 ₪ = 16% X 40,000 ₪. הטבת מס ממוצעת כ- 2,240 ₪, תלוי במדרגת המס הרלבנטית.
בעלי משכורות גבוהות, מעל 261,000 ₪ בשנה – יכולים להפקיד לקבלת הטבות רק כמחצית מכל האמור לעי”ל.
ניתן להפקיד גם לביטוח חיים, עד כ 5% (ולא 16%) מהשכר הלא מבוטח הנ”ל, לרבות ביטוח חיים המשולם למשכנתא.
איך מתקבלת הטבת המס:מי שמגיש דו”ח שנתי באמצעות משרדנו – יקבל אוטומטית עם מסירת אישור קופת הגמל בתום השנה.
שכיר שאינו מגיש דו”ח – יביא את אישור ההפקדה (בזמן) למי שמטפל בהכנת התלוש – ויקבל את ההטבה.
אתם מוזמנים להעביר מכתב זה לשכירים בארגון שלכם.
בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל למשרדנו.

פתח