הודעות ללקוחות

קנס לעצמאיים שלא הפקידו לקרן פנסייה

01 ספטמבר 2019

המכתב מיועד לעצמאיים בלבד

כזכור, ובהתאם למכתבנו מהעבר, עצמאיים חייבים להפקיד עבור עצמם לקופת גמל

לקצבה/ קרן פנסיה, כפוף למגבלת גיל והכנסות.

החוק החל ב- 2017, אבל אז טרם הטילו קנסות, ובהמשך יש סיכון בקבלת חיוב  מהמרכז

לגביית קנסות, בסך 500 ₪ לשנה.

לאחרונה, עצמאיים החלו לקבל תזכורות מהם, וניתן להפקיד את ההפרש הנדרש, ולהודיע להם,

כדי להימנע מהקנס המיותר.

פתח

אישור ניהול תקין לשנתיים

21 במאי 2019

                       המכתב מיועד לעמותות/ חל”צ

רשות התאגידים – רשם העמותות, הודיעה שמעכשיו, יינתן אישור “ניהול תקין” לשנתיים,

במקום לשנה בכל פעם, דבר שמהווה הקלה אדמיניסטרטיבית.

האישור לשנתיים יינתן לעמותה ש:

1.  היה לה אישור ניהול- תקין ללא הערות בחמש השנים הקודמות.

2.  אישורי ניהול תקין הונפקו בזמן, כלומר המסמכים לא הוגשו באיחור ע”י העמותה.

3.  העמותה לא הייתה בהליך של “תיקון ליקויים” בחמש השנים האחרונות.

נוסיף שקבלת אישור לשנתיים לא פוטרת את העמותה/חל”צ  מהגשת דיווח שנתי

(דוח’ כספי, פרוטוקול אסיפה שנתית, דוח’ מילולי, דוח ועדת ביקורת) בכל שנה,  וזה יהווה תנאי

להמשך תוקף האישור  לשנתיים.

פתח

הוצאה מוכרת עבור פירות וירקות

21 מרץ 2018

עדכון במס הכנסה קובע שמעכשיו, בנוסף לקניות למשרד של קפה ועוגיות (המוגדרים: כיבוד קל , ) ניתן יהיה לתבוע הוצאות גם בגין פירות וירקות ( במסגרת עידוד מוצרים בריאים , ) אלא שבשל המחיר הגבוה, יוכר רק חלק מההוצאות.

כמה? שוב, מילת המפתח היא סבירות, ביחס למספר העובדים, והלקוחות המבקרים.

נזכור, שההוצאה מוכרת מבחינת מס הכנסה, אך אין לתבוע מע”מ בגין פירות וירקות טריים .

נצלו את ההטבה, ותתחילו ליהנות.

בכבוד רב
פרוינד את פרוינד
רואי חשבון

פתח

הטבת מס לשכירים

10 באוקטובר 2016

לידיעת השכירים, לא רק עצמאיים, אלא גם שכירים יכולים לקבל הטבת מס על הפקדה לקופות גמל וביטוח חיים:

לגבי חלק המשכורת שאין מפרישים עליו לפנסיה, כגון: שווי רכב, נסיעות, הבראה וכד’.
הנושא רלבנטי רק למי שמגיע למס בתלוש המשכורת.
ניתן להפקיד עד 16% מההכנסה הלא מבוטחת (=ללא פנסיה), עד תקרה של 104,400 ₪,  כלומר עד הפקדה של 16,704 ₪ = 16% X 104,400 ₪ לשנה.
לדוגמא: שכר שנתי 180,000 ₪ , מתוכו 40,000 ₪ הם שווי רכב, ניתן להפקיד 6,400 ₪ = 16% X 40,000 ₪. הטבת מס ממוצעת כ- 2,240 ₪, תלוי במדרגת המס הרלבנטית.
בעלי משכורות גבוהות, מעל 261,000 ₪ בשנה – יכולים להפקיד לקבלת הטבות רק כמחצית מכל האמור לעי”ל.
ניתן להפקיד גם לביטוח חיים, עד כ 5% (ולא 16%) מהשכר הלא מבוטח הנ”ל, לרבות ביטוח חיים המשולם למשכנתא.
איך מתקבלת הטבת המס:מי שמגיש דו”ח שנתי באמצעות משרדנו – יקבל אוטומטית עם מסירת אישור קופת הגמל בתום השנה.
שכיר שאינו מגיש דו”ח – יביא את אישור ההפקדה (בזמן) למי שמטפל בהכנת התלוש – ויקבל את ההטבה.
אתם מוזמנים להעביר מכתב זה לשכירים בארגון שלכם.
בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל למשרדנו.

פתח